Knjigarna Pravna

Razišči presenetljiv svet znanja Litteralis d.o.o.

ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU (ZFPPIPP)
Cena: 135 EUR

z-o-fin-poslovanju

ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU Z NOVELO ZFPPIPP, UVODNA POJASNILA

Avtorji: dr. Nina Plavšak

Cena: Cena: 135 EUR

Državni zbor je 31. marca 2016 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (novela ZFPPIPP-G). Novela ZFPPIPP-G je bila 11. aprila 2016 objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 27/16, in je začela veljati 26. aprila 2016.

Knjiga vključuje besedilo zakona, v katerem so pregledno označene vse spremembe in dopolnitve na podlagi posameznih novel. Za vsako od njih so navedeni tudi podatki o začetku njene uporabe in razmerjih, za katera se uporablja.

Naročite oz. pošljite vprašanje o izdelku

Na vrh