Knjigarna Pravna

Razišči presenetljiv svet znanja Litteralis d.o.o.

ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP) z novelo ZFPPIPP-G

zakonofinancnemposlovanju

Avtorji: dr. Nina Plavšak (uvodna pojasnila)

Leto izdaje: 2016

Založila in izdala: Planet GV d.o.o., Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Tax-Fin-Lex d.o.o.

Cena: 98,00 €

Naročite oz. pošljite vprašanje o izdelku

Na vrh