2021_zkp_o_600

ZAKON O KAZENSKEM POSTOPKU (ZKP)

Avtorji: dr. Primož Gorkič in dr. Petra Plesec Leto izdaje: 2021 Založila in izdala:  Uradni list RS Cena: 68,00€
avtonomija-1

PARLAMENTARNA AVTONOMIJA notranji in zunanji vidiki

Avtorji: Franc Grad, Vasilka Sancin, Albin Igličar, Nejc Potočnik, Maruša T. Veber, Saša Zagorc Urednika: Franc Grad, Vasilka Sancin Leto izdaje: 2021…
sistem_javne_uprave_png

SISTEM JAVNE UPRAVE

Avtorji: dr. Boštjan Brezovnik, dr. Gorazd Trpin, dr. Senko Pličanič Leto izdaje: 2019 Založila in izdala: Litteralis d.o.o, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani…
luka_ticar

PRIMERNO IN UČINKOVITO DELOVNOPRAVNO VARSTVO, Izziv za sedanjost in prihodnost

Avtor: dr. Luka Tičar Leto izdaje: 2020 Založila in izdala: Litteralis d.o.o, Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani Cena: 30,00 €
9789612046606

UVOD V PRAVOZNANSTVO 3., pregledana, spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtorji: dr. Miro Cerar ml., dr. Aleš Novak, dr. Marijan Pavčnik Leto izdaje: 2019 Založila in izdala: Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije,…
delovnopravo

DELOVNO PRAVO Zbirka sodnih odločb

Avtorji: dr. Luka Tičar, Primož Rataj Leto izdaje: 2020 Založila in izdala: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Litteralis, d.o.o. Cena: 25,00 €
praktikumzakazenskoprocesno

PRAKTIKUM ZA KAZENSKO PROCESNO PRAVO tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtorji: Primož Gorkič Leto izdaje: 2020 Založila in izdala: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Litteralis, d.o.o. Cena: 24,00 €
napomocprihajajonovinarji

NA POMOČ, NOVINARJI PRIHAJAJO! Priročnik s praktičnimi nasveti za učinkovito sodelovanje z novinarji

Avtorji: Petra Mlakar Leto izdaje: 2019 Založila in izdala: Planet GV, poslovno izobraževanje, d.o.o. Cena: 20,00 €
neupravicenaobogatitev

NEUPRAVIČENA OBOGATITEV

Avtorji: dr. Karmen Lutman Leto izdaje: 2020 Založila in izdala: LEXPERA d.o.o., GV Založba Cena: 125,00 €
druzinskopravo2

DRUŽINSKO PRAVO 2., Spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtorji: prof. dr. Barbara Novak Leto izdaje: 2017 Založila in izdala: Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. Cena: 49,00 €
svobodaizrazanja

SVOBODA IZRAŽANJA Komentar 39. člena Ustave Republike Slovenije

Avtorji: dr Andraž Teršek Leto izdaje: 2020 Založila in izdala: LEXPERA d.o.o., GV Založba Cena: 116,00 €
eticnohekanje

INFORMACIJSKA VARNOST: ETIČNO HEKANJE

Avtorji: Sara Tomše, dr. Blaž Markelj Leto izdaje: 2020 Založila in izdala: GV Založba Cena: 69,00 €
psihologija

PSIHOLOGIJA POGAJANJ Kako doseči, kar želite in ohraniti odnos

Avtorji: Rudi Tavčar Leto izdaje: 2019 Založila in izdala: Planet GV, poslovno izobraževanje, d.o.o. Cena: 35,00 €
mobing

MOBING – PREPOZNAJTE IN UKREPAJTE Preprečevanje psihičnega in čustvenega nasilja

Avtorji: dr. Danijela Brečko Leto izdaje: 2020 Založila in izdala: Planet GV, poslovno izobraževanje, d.o.o. Cena: 29,00 €
razvojnetendence

Razvojne tendence v obligacijskem pravu Ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih

Avtorji: Damjan Možina (ur.) Marko Baretić, Vesna Bergant Rakočević, Marko Brus, Mile Dolenc, Marko Đurević, Peter Grilc, Marko Ilešič, Tatjana Josipović, Miha…
gospodarskepogodbe

GOSPODARSKE POGODBE Tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov

Avtorji: dr. Vesna Kranjc Leto izdaje: 2020 Založila in izdala: GV Založba Cena: 96,00 €
oevropskemsodiscu

O EVROPSKEM SODIŠČU ZA ČLOVEKOVE PRAVICE Kritična retrospektiva

Avtorji: Boštjan M. Zupančič Leto izdaje: 2020 Založila in izdala: LEXPERA d.o.o., GV Založba Cena: 198,00 €
sportinpravo

ŠPORT in PRAVO

Avtorji: dr. Vesna Bergant Rakočević (ur.) Leto izdaje: 2020 Založila in izdala: Institute for Local Self-Government Maribor, University of Ljubljana, Faculty of…
pogledisociologijeprava

POGLEDI SOCIOLOGIJE PRAVA
Cena: 78,00 EUR

Avtor: dr. Albin Igličar, dr. Tilen Štajnpihler Božič Leto izdaje: 2018 Založila in izdala: LEXPERA d.o.o., GV Založba Cena: 78,00 €
civilnomedicinskopravo

CIVILNO MEDICINSKO PRAVO

Avtorji: prof. dr. Viktorija Žnidaršič Leto izdaje: 2018 Založila in izdala: Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. Cena: 68,00 €  
pritisninatipkoclovek

PRITISNI NA TIPKO ČLOVEK

Avtorji: Marko Pavliha Leto izdaje: 2017 Založila in izdala: IUS SOFTWARE, d.o.o., GV Založba Cena: 42,00 €
varstvopotrosnikov

VARSTVO POTROŠNIKOV PRI SPLETNEM POSLOVANJU

Avtorji: dr. Ana Vlahek, dr. Matija Damjan  dr. Meta Ahtik, Kaja Batagelj, Miha Berdnik, dr. Matija Damjan, dr. Róbert Dobrovodský,…
pravicevzaporu

PRAVICE V ZAPORU Pregled in ovrednotenje sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice

Avtorji: Lana Cvikl, prof. dr. Matjaž Ambrož Leto izdaje: 2017 Založila in izdala: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Inštitut za kriminologijo pri…
moralnostprava

MORALNOST PRAVA

Avtorji: Lon L. Fuller Leto izdaje: 2015 Založila in izdala: IUS SOFTWARE, d.o.o., GV Založba Cena: 52,00 €
odpovedpogodbeozposlitvi

ODPOVED POGODBE O ZAPOSLITVI Spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtorji: Miha Šercer, mag. Nina Scortegagna Kavčnik Leto izdaje: 2020 Založila in izdala: Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. Cena: 98,00 €
medicinskokazenskopravo

MEDICINSKO KAZENSKO PRAVO 2., spremenjena in dopolnjena izdaja

Avtorji: dr. Damjan Korošec Leto izdaje: 2016 Založila in izdala: GV Založba Cena: 58,00 €  
zakonofinancnemposlovanju

ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP) z novelo ZFPPIPP-G

Knjiga vključuje besedilo zakona, v katerem so pregledno označene vse spremembe in dopolnitve na podlagi posameznih novel.
sodobnostvarnopravo

SODOBNO STVARNO PRAVO izbrana poglavja, 2. del

Delo Sodobno stvarno pravo je namenjeno sodnikom, odvetnikom, notarjem ter pravnikom v finančnih institucijah, gospodarskih družbah, občinah in drugih organizacijah.
infrastrukturaslovenije

INFRASTRUKTURA SLOVENIJE za rast produkta in dvig standarda Slovencev

Avtorji: prof. dr. Franjo Štiblar Poglavja 3,4,6 in 7 sta napisali v soavtorstvu kot dodatni avtorici Lea Kos in Maja Jamnik…
2016_sodne-takse_m_tanka000002800

SODNE TAKSE, ODVETNIŠKA TARIFA, NOTARSKA TARIFA 3., spremenjena in dopolnjena izdaja

Leto izdaje: 2016 Založila in izdala: Javno podjetje Uradni list Republike Slovenije, d.o.o. Cena: 33,00 €  
zakonoprekrskih

ZAKON O PREKRŠKIH s komentarjem

Avtorji: Petra Čas, Katja Filipčič, Zvonko Fišer, Suzana Gril, Hinko Jenull, Polonca Kovač, Špela Maček Guštin, Nuša Orel, Matej Perpar,…
zup

KOMENTAR ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU (ZUP)

Avtorji: Janez Čebulj, Nika Hudej, Erik Kerševan, Andrej Kmecl, Rajko Knez, Polonca Kovač, Rajko Pirnat, Jernej Podlipnik, Matjaž Remic, Tina…
zakon-o-evidentiranju_up_1

ZAKON O EVIDENTIRANJU NEPREMIČNIN z novelo ZEN-A
Cena: 160,00 EUR

Avtor: mag. Marijana Vugrin Leto izdaje: 2019 Založila in izdala: LEXPERA d.o.o., GV Založba Cena: 160,00 €
zakon-o-urejanju-prostora-gradbeni-arhitekturni_1

ZAKON O UREJANJU PROSTORA, GRADBENI ZAKON, ZAKON O ARHITEKTURNI IN INŽENIRSKI DEJAVNOSTI
Cena: 160,00 EUR

Razširjena uvodna pojasnila Avtor: mag. Mojca Štritof - Brus Leto izdaje: 2019 Založila in izdala: LEXPERA d.o.o., GV Založba Cena: 160,00…
zakon_o_pravdnem_postopku_up_zpp-e_2017_1

ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU z novelo ZPP-E
Cena: 146,00 EUR

ZAKON O PRAVDNEM POSTOPKU z novelo ZPP-E Uvodna pojasnila Avtorji: Andrej Ekart, Vesna Rijavec, Lojze Ude, Tomaž Keresteš Cena: 146,00…
zakonofinancnemposlovanju

ZAKON O FINANČNEM POSLOVANJU, POSTOPKIH ZARADI INSOLVENTNOSTI IN PRISILNEM PRENEHANJU (ZFPPIPP) z novelo ZFPPIPP-G

Knjiga vključuje besedilo zakona, v katerem so pregledno označene vse spremembe in dopolnitve na podlagi posameznih novel.
2015_zzsdt000002800

ZAKON O ZAPOSLOVANJU, SAMOZAPOSLOVANJU IN DELU TUJCEV

Cena: 25,50 EUR
stvarno-pravo

STVARNO PRAVO Komentar Stvarnopravnega zakonika (SPZ)

Avtorji: dr. Nina Plavšak, prof. dr. Renato Vrenčur, prof. dr. Miha Juhart, Nina Bogataj, doc. dr. Gregor Dugar, dr. Blaž Hrastnik,…

KOMENTAR ZFPPIPP, UREJENA SODNA PRAKSA
Cena: 450,00 EUR

KNJIŽNA IZDAJA V DVEH DELIH KOMENTAR ZFPPIPP, UREJENA SODNA PRAKSA Avtorji: dr. Nina Plavšak, Maja Lajevec in Mateja Levstek Leto…
prenos-1

OSNOVE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA PRAVNIKE
Cena: 24,00 EUR

Avtorji: Aleksander Igličar, Marko Hočevar, Maja Zaman Groff  Leto izdaje: 2019 Založila in izdala: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Litteralis, d.o.o. Cena: 24,00…
untitled-1

IZBRANI VIDIKI USTAVNEGA, CIVILNEGA IN GOSPODARSKEGA PRAVA

Avtor: Lojze Ude Cena: 68 EUR
financni_trgi_akterji_instrumenti_posli

Finančni trgi, akterji, instrumenti, posli

Avtor: Franjo Štiblar Cena: 45,00 EUR Knjiga predstavlja zadnji del trilogije o finančnem sistemu samostojne Slovenije, ki jo je avtor…