Knjigarna Pravna

Razišči presenetljiv svet znanja Litteralis d.o.o.

Razvojne tendence v obligacijskem pravu Ob 40-letnici Zakona o obligacijskih razmerjih

razvojnetendence

Avtorji: Damjan Možina (ur.)
Marko Baretić, Vesna Bergant Rakočević, Marko Brus, Mile Dolenc, Marko Đurević, Peter Grilc, Marko Ilešič, Tatjana Josipović, Miha Juhart, Karmen Lutman, Marija Karanikić Mirić, Damjan Možina, Dušan Nikolić, Saša Nikšić, Nataša Petrović Tomić, Nenad Tešić

Leto izdaje: 2019

Založila in izdala: Inštitut za primerjalno pravo na Pravni fakulteti v Ljubljani (zanj Lojze Ude, direktor) in
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Založba Pravne fakultete (zanjo Boštjan Koritnik, direktor)

Cena: 39,00 €

Naročite oz. pošljite vprašanje o izdelku

Na vrh