Knjigarna Pravna

Razišči presenetljiv svet znanja Litteralis d.o.o.

INFRASTRUKTURA SLOVENIJE za rast produkta in dvig standarda Slovencev

infrastrukturaslovenije

Avtorji: prof. dr. Franjo Štiblar
Poglavja 3,4,6 in 7 sta napisali v soavtorstvu kot dodatni avtorici Lea Kos in Maja Jamnik

Leto izdaje: 2016

Založila in izdala: Univerza v Ljubljani Pravna fakulteta

Cena: 52,00 €

Naročite oz. pošljite vprašanje o izdelku

Na vrh