Knjigarna Pravna

Razišči presenetljiv svet znanja Litteralis d.o.o.

STVARNOPRAVNI ZAKONIK
Cena: 218 EUR

spz

Avtorji: dr. Miha Juhart, dr. Matjaž Tratnik, dr. Renato Vrenčur; stvarno kazalo: as. dr. Neža Pogorelčnik Vogrinc

Leto izdaje: 2016

Cena: 218 EUR

Avtorji, ki so v slovenski strokovni javnosti znani kot strokovnjaki na področju stvarnega prava, so se tokrat odločili za nekoliko drugačen koncept komentarja k SPZ. V nasprotju z »običajnimi« zakoni s komentarjem, ki jih najdemo pri nas, so se odločili za koncept, ki je bliže praktikom, ker bolj kot teorijo – njena dosedanja stališča oziroma stališča prejšnjih razprav delo seveda prav tako vsebuje – predstavlja stališča sodne prakse.

Naročite oz. pošljite vprašanje o izdelku

Na vrh