Knjigarna Pravna

Razišči presenetljiv svet znanja Litteralis d.o.o.

ZAKON O DELOVNIH RAZMERAH
Cena: 225 EUR

zakon_o_delovnih_razmerjih_2016_nov

Avtorji komentarja:  Irena Bečan, Nataša Belopavlovič, Etelka Korpič Horvat, Barbara Kresal, Katarina Kresal Šoltes, Špelca Mežnar, Martina Šetinc Tekavc, Ivan Robnik, Darja Senčur Peček 2016

Cena: 225 EUR

Komentar je naslednik komentarja GV Založbe iz leta 2008, ki je bil v praksi odlično sprejet in uveljavljen kot temeljni komentar s tega pravnega področja. Tudi novi komentar je delo skupine avtorjev, ki so sodelovali že pri strokovnih podlagah in pripravi zakona ter uživajo ugled uveljavljenih strokovnjakov doma in v tujini.

Naročite oz. pošljite vprašanje o izdelku

Na vrh