Knjigarna Pravna

Razišči presenetljiv svet znanja Litteralis d.o.o.

USTAVNO PRAVO
Cena: 52 EUR

ustavno-png

Avtorji: Franc Grad, Igor Kaučič, Saša Zagorc 2016

Cena: 52 EUR

Knjiga Ustavno pravo, avtorjev dr. Igorja Kaučiča, dr. Franca Grada in dr. Saše Zagorca, je novo, doslej najobsežnejše, najcelovitejše in najbolj poglobljeno delo s področja ustavnega prava po sprejemu Ustave RS. Gre za nadgradnjo predhodnih del na tem področju, ki temelji na teoriji ustavnega prava, pa tudi na sodni praksi ustavnih in drugih sodišč. V delu so sistematično obravnavana vsa temeljna vprašanja ustavnega prava. Razvrščena so v tri dele: v prvem sta obravnavani zlasti teorija in zgodovina ustavnega prava in ustave nasploh ter posebej slovenske ustave, drugi del zajema državno ureditev, tretji del pa človekove pravice in temeljne svoboščine. Posamezne teme so obravnavane s teoretičnega in primerjalnopravnega vidika, poudarek pa je na slovenski ureditvi.

 

Naročite oz. pošljite vprašanje o izdelku

Na vrh